Niestety nie znaleziono produktów o podanej nazwie

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Po jego upływie wygasa termin odstąpienia od umowy.  Ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawanie przyczyny nie dotyczy towarów wyprodukowanych na specjalne indywidualne życzenie klienta

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia umowy należy poinformować nasz sklep za pośrednictwem maila jubiler@filipowicz.pl bądź poczty ul. Krzywoustego 17/2, 70-252 Szczecin

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*):

Numer zamówienia: ____________________________________________

Adres e-mail: ________________________________________________

Data zawarcia umowy: __________________________________________

Kwota zwrotu: _______________________________________________

Nazwa oraz numer banku: ________________________________________

Adres konsumenta(-ów): _________________________________________

Podpis konsumenta(-ów): ________________________________________

Data:  ____________________________________________________

Ulubione