Niestety nie znaleziono produktów o podanej nazwie

"Filmcar" Filipowicz Artur

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma "Filmcar" Filipowicz Artur, z siedzibą w Szczecinie 70-252, ul. Bolesława Krzywoustego 17, NIP: 8520607988
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Meta Platforms. Serwis facebook.com i instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram.
 2. Konkurs odbywa się w systemie ciągłym, miesięcznym i trwa od 20 października 2023 do 31 grudnia 2023 roku (do godziny 23:59).
 3. Wyniki konkursu z poprzedniego miesiąca, ogłaszane są 10. dnia następnego miesiąca pod postem konkursowym za pośrednictwem fanpage’a https://www.facebook.com/jubilerfilipowicz i https://www.instagram.com/jubiler.filipowicz/.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem profilów na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/jubilerfilipowicz i https://www.instagram.com/jubiler.filipowicz/.

Zadanie konkursowe

 1. Zadaniem konkursowym jest:
  • Dodanie komentarza pod postem konkursowym z opisem wyjątkowych chwil z biżuterią marki Filipowicz, uzupełnienie opisu hashtagiem #bizuteriaFilipowicz oraz umieszczenie zdjęcia z biżuterią od Filipowicza.
 1. Organizator zachęca do zaobserwowania i polubienia fanpage’ów https://www.facebook.com/jubilerfilipowicz i https://www.instagram.com/jubiler.filipowicz/

Nagroda

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • Za I miejsce - voucher o wartości 500 zł na zakupy w salonie internetowym https://filipowicz.pl/
  • Dla wszystkich uczestników - voucher do sklepu internetowego https://filipowicz.pl/ o wartości 50 zł przy zakupach powyżej 500 zł.
 1. Jury w konkursie są przedstawicielami firmy "Filmcar" Filipowicz Artur oraz agencji z nią współpracujących.
 2. W celu uzgodnienia warunków odbioru nagrody, Zwycięzcy powinni skontaktować się z organizatorem telefonicznie 509 253 325 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@filipowicz.pl.
 3. Nagrodę główną należy odebrać najpóźniej do 14 dni od ogłoszenia wyników, po tym czasie traci ważność. Nagrody za uczestnictwo należy odebrać do końca roku 2023.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na fanpage’u, tj. opublikować nazwę profilu, z którego Uczestnik dodał komentarz konkursowy.
 5. Organizator ma prawo do opublikowania na swoich fanpage’ach https://www.facebook.com/jubilerfilipowicz i https://www.instagram.com/jubiler.filipowicz/ zwycięskiego zdjęcia i komentarza.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook i Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@filipowicz.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • Imię i nazwisko Uczestnika,
  • Nazwę użytkownika Uczestnika (na Facebooku lub Instagramie),
  • Uzasadnienie reklamacji
 3. W tytule wiadomości prosimy dodać opis “Konkurs Filipowicz”.
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma "Filmcar" Filipowicz Artur z siedzibą w Szczecinie 70-252, ul. Bolesława Krzywoustego 17. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z organizatorem pod adresem e-mail: sklep@filipowicz.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Filipowicz - dawniej Virago i Instagramie jubiler.filipowicz.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’ach Filipowicz - dawniej Virago i Instagramie jubiler.filipowicz.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Ulubione